Mikroklima v interiérech budov z různých stavebních materiálů

10.12.2010 13:08

Moderní výstavba předpokládá maximální využití interiéru z hlediska užitné plochy. Jak je to však s kvalitou vnitřního prostředí?
Podle průzkumu provedeného v SRN bylo až 70% pracovníků nespokojeno s vnitřní pohodou v moderní budově, kde byla přesně řízena teplota i vlhkost vzduchu.

Pro dobrou pohodu a pocit člověka v budově jsou důležité:

1. mikroklima tepelně vlhkostní
2. mikroklima odérové (různé pachy a výpary z okolních materiálů)
3. mikroklima elektroiontové
V současné době je všeobecně rozšířený názor, že tepelná izolace obytného domu je to jediné důležité pro zdravé a pohodové bydlení. Pro tuto funkci významná a v budoucnu v budově nevyměnitelná je konstrukce obvodového pláště a stropů budovy.  Tepelná izolace vnějšího pláště je důležitá pro tepelnou pohodu a zejména pak je to důležitý ekonomický prvek při budoucím vytápění objektu. Na vnější plášť je nutné použít materiály, které mají vysoký tepelný odpor, ale zároveň také zajišťují optimální vlhkostní, odérové a elektroiontové klima v objektu. Ze všech těchto hledisek se jeví jako optimální použití moderních cihelných bloků s vysokým tepelným odporem, které požadavky na optimální klima v objektu splňují.

Mikroklima tepelně-vlhkostní

vytvářejí tepelné a vlhkostní toky v interiéru, které exponují člověka. Tyto tepelné toky se dovnitř objektu přenáší obvodovým pláštěm budovy. Obvodové pláště u nízkoenergetických a pasivních staveb dosahují vysokých tepelněizolačních hodnot, liší se však vlastnostmi při vytváření dalších druhů mikroklimatu.

Mikroklima odérové

vytvářejí plynné složky (pachy) v ovzduší a ovlivňují pohodu člověka. Na pohodu v obytných prostorách mají také vliv pachy z vnějšího prostředí, pachy vytvářené člověkem, pachy ze stavebních konstrukcí, izolačních materiálů, podlah a koberců, lepidel, nátěrů, vytápění, klimatizace apod. Z podrobné studie vyplývá, že do třídy „M1“ , kde pachové emise „TVOC“  musí být nižší než 0,2 mg/m2h, lze z běžných stavebních konstrukcí zařadit cihlu (TVOC = 0,043 mg/m2h), natřený sádrokarton (TVOC = 0,19 mg/m2h) a beton  (TVOC = 0,20 mg/m2h).  Dále lze do této třídy zařadit keramické dlaždice, kámen a kovové povrchy. Pachy přímo neohrožují zdraví člověka, ale při určité koncentraci způsobují ztrátu jeho výkonnosti, ztrátu soustředění, ztrátu chuti a pocit nevolnosti.

Mikroklima elektroiontové

vytvářejí negativní a pozitivní ionty v ovzduší, které exponují člověka a spoluvytváří jeho celkový stav. Předností cihel, keramických dlaždic a dřeva natřeného nejlépe lněným olejem nebo včelím voskem, je jejich „propustnost“ pro elektrostatické pole umožňující tvorbu aeroiontů v interiéru, které současně do určité míry likvidují molekuly těkavých organických látek. Přítomnost potřebného množství iontů v přiměřeném poměru má zásadní vliv na celkovou náladu a pohodu člověka na tvorbu spánku. Přispívá ke zvýšení využití ve vodě rozpustných vitamínů, zvyšuje kapacitu při statické a dynamické práci a redukuje požadavky organismu na vitamin C. Vlivem vzrůstajícího okysličení krve je člověk odolnější vůči virovým onemocněním a chřipce.
Do interiéru mohou vstupovat aeroionty z exteriéru, nebo mohou být vytvářeny i v interiéru budovy. Používání klimatizačních a rekuperačních jednotek má negativní vliv na aeroionty.  Předností cihel, keramických dlaždic a dřeva je jejich „propustnost“ pro elektrické pole, umožňující tvorbu aeroiontů v interiéru. Elektrické pole minimálně deformují dřevěné a tradiční konstrukce z cihelného zdiva, naopak železobetonové konstrukce a konstrukce s ocelovým skeletem jej odstiňují. Působení aeroiontů na člověka se děje cca z 10% povrchem kůže a z 90% plícemi. Vzduch chudý na jakékoliv ionty je označován vnímavými osobami jako „těžký“, vzduch s převahou pozitivních iontů jako „dusno“, s převahou negativních iontů jako „řídký a chladný“ a s optimálním poměrem pozitivních a negativních iontů jako „lehký a čistý“. Optimální poměr iontů má zásadní vliv na nervový systém člověka (příjemnou náladu, pohodu a spánek).
V současné moderní výstavbě se prosazují nízkoenergetické a příp. pasivní domy. Hledají se nové materiály a technologie, které by splňovaly stále se zvyšující požadavky na tepelněizolační parametry obvodových konstrukcí a navrhují se objekty s minimální vnitřní výměnou vzduchu z důvodu minimalizace tepelných ztrát. O to více je potřeba zajistit kvalitu vnitřního prostředí. Z provedených měření a zkoušek vyplývá velmi pozitivní vliv cihelného zdiva v objektu z hlediska odérového i iontového mikroklimatu. Z výše uvedeného je zřejmé, že správný výběr stavebních materiálů na „obálku“ budovy je velice důležitý.  Některé konstrukce jako okna, dveře, vnitřní zařízení apod. se mohou časem vyměnit, nosné obvodové konstrukce však nikoliv.

Výtah ze studie Prof.Ing.Miroslava Jokla,DrSc. řádného člena New York Academy of Sciences z ČVUT Praha
Celá studie je uveřejněna na:
https://www.heluz.cz/pdf/clanky/mikroklima_jokl.pdf

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode