HELUZ FAMILY – základ vašich budoucích úspor

10.12.2010 13:17

Požadavky na tepelněizolační vlastnosti obvodových konstrukcí staveb se neustále zvyšují. Jejich kvalita je rozhodující pro dosažení maximální úspory nákladů na vytápění a snížení energetické náročnosti bydlení. Všichni, kdo chtějí stavět vlastní rodinný dům, by tedy měli velmi dobře zvážit, jaký vybrat materiál pro hrubou stavbu. Ten totiž během životnosti domu jako jediný nelze vyměnit.
Společnost HELUZ, výrobce a dodavatel komplexního cihelného systému pro hrubou stavbu, nyní přichází s novou řadou broušených cihel s názvem FAMILY, která navazuje na známé a velmi oblíbené cihelné bloky s označením STI. Snížením objemové hmotnosti cihel a inovací jejich tvarového řešení se podařilo dosáhnout více než 20% navýšení tepelněizolačních parametrů, a to při zachování pevnosti 8 MPa. Díky tomu překračují cihelné bloky FAMILY normou požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla U až o 58 % a umožňují splnit požadavky pro nízkoenergetické stavění již při šířce zdiva 380 mm. Jednovrstvé zdivo šířky 440 mm, které je u zákazníků nejvíce žádané, dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,17 W/m2K a zdivo šířky 500 mm dokonce 0,15 W/m2K.

Technologie pro nejvyšší kvalitu

V poslední době se výrazně zvýšil zájem o broušené cihly pro zdění na tenkou spáru v porovnání s cihlami pro klasické zdění. U vysoce tepelněizolačních cihelných bloků HELUZ pro obvodové zdivo dává již osm z deseti zákazníků přednost broušeným cihlám, které zajistí nejlepší parametry zdiva, úsporu času i nákladů na stavbu. Z těchto důvodů se nové cihly FAMILY vyrábí pouze v broušeném provedení. Pro jejich zdění doporučuje výrobce použít maltu (lepidlo) pro celoplošnou tenkou spáru. Malta se nanáší v tloušťce 3 mm na ložnou plochu cihel pomocí válce a pokrývá žebra i dutiny cihel v celé ploše. Po uložení cihelného bloku se malta stlačí a výsledná tloušťka ložné spáry ve zdivu je 1 mm. Zkoušky prokázaly, že právě při zdění na tuto speciální tenkovrstvou maltu, dosahuje zdivo nejlepších pevnostních a tepelněizolačních parametrů ve srovnání s dalšími způsoby zdění.

Zdivo bez tepelných mostů

K cihelným blokům FAMILY jsou vyráběny doplňkové cihly, které umožňují zachovat vysoké tepelněizolační parametry obvodového zdiva také v místech, kde by mohlo docházet ke vzniku tepelných mostů a zvýšeným tepelným ztrátám. Jedná se o vazby rohů, ostění otvorů a parapety oken. Také další detaily hrubé stavby jsou v systému HELUZ řešeny s ohledem na minimalizaci tepelných mostů v konstrukci. Je však nutné si uvědomit, že nejen kvalitní materiál, ale také správně navržená stavba a hlavně kvalitní provedení stavebních prací při dodržení technologických postupů doporučených výrobcem, zaručí snížení energetické náročnosti budovy. 

Úsporné a zdravé bydlení

V porovnání s běžnými novostavbami představuje nízkoenergetická stavba z cihel HELUZ FAMILY více než 50% úsporu nákladů na vytápění. Má výborné tepelněakumulační a zvukověizolační vlastnosti, bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu a díky tomu zajišťuje optimální mikroklima pro bydlení. Další nezanedbatelnou výhodou je rychlé a jednoduché zdění jednovrstvého cihelného zdiva na tenkou spáru a dlouhá životnost stavby při minimálních nárocích na údržbu.

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode