Cihly pro nízkoenergetické a pasivní domy

10.12.2010 13:27

Česká společnost HELUZ cihlářský průmysl, v.o.s., známá výrobou cihel s vysokými tepelněizolačními parametry, v roce 2009 rozšířila nabídku cihelných bloků pro obvodové zdivo o novou řadu s názvem HELUZ FAMILY. Tyto bloky jsou určeny pro vnější stěny nízkoenergetických a pasivních domů. Představují tradiční a staletími prověřený stavební materiál, který stále dokáže plnit zvyšující se požadavky na výstavbu i bez dodatečné tepelné izolace.
Masivní stavby z cihel jsou velmi oblíbené, ale někteří stavebníci se z  důvodů vysokých požadavků na úsporu energií nechávají přesvědčit, že bez zateplení není možné energeticky úsporné stavění realizovat. Cihly lze, na rozdíl od některých jiných stavebních materiálů, zateplit dostatečnou vrstvou tepelné izolace. Je to však rychlejší, levnější a trvanlivější způsob stavění?

Vývoj cihelných bloků s velmi dobrými tepelně technickými parametry

Již v roce 2000 začala společnost HELUZ vyrábět cihelné bloky šířky 49 cm s cílem nabídnout vyšší tepelně izolační parametry zdiva. Toto řešení vyvolalo u odborné stavební veřejnosti i u některých výrobců diskuze ohledně hospodárnosti tak širokého zdiva. Novou výrobkovou řadou cihelných bloků s názvem STI, která byla představena v roce 2003, byly dosaženy parametry pro energeticky úsporné a nízkoenergetické stavění bez zateplení. Tyto cihly měly u  stavebníků velmi příznivý ohlas a postupně se jimi nahradily starší bloky s označením P+D. Úsilí o další zvýšení tepelněizolačních parametrů bylo završeno vývojem nové výrobkové řady cihelných bloků HELUZ FAMILY. Sortiment v současné době zahrnuje bloky o šířce 50, 44 a 38 cm. Jednovrstvé obvodové zdivo z cihel FAMILY 50 s vnější tepelně izolační omítkou dosahuje unikátního součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/m2K (pro srovnání, má stejné tepelněizolační parametry jako 25 cm polystyrénu nebo 4,5 m široká zeď z klasických plných cihel) a splňuje již požadované parametry zdiva, vhodného pro stavby pasívních domů. V porovnání s jinými zděnými konstrukcemi, jsou tyto parametry v ČR nejvyšší. Navíc díky objemové hmotnosti 640 kg/m3mají tyto cihelné bloky výborné tepelně akumulační vlastnosti, při zdění na tepelně izolační maltu i akustické vlastnosti, vysokou odolnost proti požáru a hlavně dostatečnou pevnost v tlaku, která je min. 8 MPa. Ta je čtyřnásobně vyšší než pouze výplňové, tepelně izolační tvárnice z jiných materiálů a umožňuje bezproblémovou výstavbu vícepodlažních objektů. Výhodou českého výrobce je i nízká cena této nové řady cihelných bloků.

Doplňkové cihly pro systémové řešení a urychlení výstavby

Energeticky úsporné stavění nepředstavuje pouze materiál s nejvyššími tepelněizolačními parametry, ale také správné řešení detailů v celém stavebním systému. V obvodové stěně se nevyhneme detailům na styku s dalšími materiály, zachování převazby jednotlivých vrstev, řešení soklů, výšky stěny, ostění otvorů atd., pro které nabízí společnost HELUZ doplňkový sortiment cihel (krajové, krajové poloviční, rohové a nízké). Ten je specifikován již v nabídce materiálu pro každou stavbu a s jeho použitím je stavba jednodušší a rychlejší. Cihly se dají snadno řezat pomocí ručních, elektrických a kotoučových pil, a i tento způsob dělení cihel spolehlivě funguje. Pro řešení detailů ostění otvorů jsou určené doplňkové cihly s kapsou, do kterých se vkládá tepelná izolace a tím se zajistí eliminace tepelných mostů kolem rámů oken a dveří. Někteří výrobci tyto detaily neřeší, ačkoliv je zřejmé, že u tohoto detailu bude povrchová teplota zdiva na vnitřním povrchu výrazně rozdílná proti teplotě na vnitřním ostění za okenním rámem šířky 9 cm, a dochází zde k tepelným ztrátám a následným kvalitativním poruchám.  Zvyšováním požadavků na úspory energií v budovách samozřejmě vzniká nutnost řešit stavbu opravdu detailně. Optimalizované stavební detaily pro výstavbu energeticky úsporných domů nabízí Příručka vyhodnocení typických tepelných mostů s podtitulem Tepelnětechnické vlastnosti konstrukcí z komplexního cihelného systému HELUZ, která obsahuje celkem 45 typů detailů pro různé varianty obvodového zdiva. 

Nová technologie zdění šetří čas i náklady na stavbu

V posledních letech se také podařilo výrazně zkrátit dobu výstavby cihlových domů. Na výrobní linky výrobců cihel a do povědomí stavebníků se dostaly cihelné bloky určené pro nejmodernější technologii zdění na tenkou spáru. Tyto cihly mají ložné plochy zabroušené do rovnoběžných rovin s přesností na desetiny milimetru a pro jejich spojování se používají speciální malty (lepidla), které v tloušťce pouze 1 mm vytváří ložnou spáru (oproti klasické maltě tloušťky 12 mm) nebo polyuretanová pěna. Nový způsob zdění snižuje spotřebu malty na stavbě, umožňuje vyšší rychlost zdění, snižuje technologickou vlhkost zdiva, zvyšuje tepelně izolační vlastnosti zdiva vyloučením ložných spár v minulosti vytvářených obyčejnou maltou s nyní již nedostatečnými tepelně technickými vlastnostmi, přičemž nesnižuje pevnost zdiva a není potřeba vybavení staveniště na míchání a zásoby maltovin. Společnost HELUZ nabízí pro zdění z broušených cihel dva typy speciálních tenkovrstvých malt (lepidel) a v lednu roku 2007 jako první z výrobců cihel v ČR představila i způsob spojování cihel na polyuretanovou pěnu, který umožňuje zdít i při nižších venkovních teplotách než při zdění s maltovinami. Výrobce HELUZ doporučuje používat maltu pro celoplošnou tenkou spáru. Malta se nanáší v tloušťce 3 mm na ložnou plochu cihel pomocí válce a pokrývá žebra i dutiny cihel v celé ploše. Po uložení cihelného bloku se malta stlačí a výsledná tloušťka ložné spáry ve zdivu je 1 mm. Zkoušky prokázaly, že právě při zdění na tuto speciální celoplošnou maltu, dosahuje zdivo nejlepších pevnostních a tepelněizolačních parametrů ve srovnání s dalšími způsoby zdění. Výše uvedený způsob zdění je pro stavebníka zajímavý také tím, že v ceně cihel je již zahrnuta jím vybraná tenkovrstvá malta nebo polyuretanová pěna. Přesný způsob zdění vyžaduje kvalitně provedené založení první vrstvy tvárnic nad základy nebo na stropní konstrukci, se kterým výrobce stavebníkům též pomůže, neboť na tomto založení je odvislé správné provedení celého zdiva a velmi zkracuje dobu výstavby. Společnosti HELUZ dodává k broušeným cihlám zdarma nejen lepidla či pěnu, ale také zakládací maltu pro první vrstvu zdiva. Samozřejmostí je zajištění pomoci při založení první vrstvy zdiva, zapůjčení pomůcek pro zdění i odborná pomoc na stavbě. To vše zaručuje investorům celkovou ekonomickou výhodnost výstavby.

 

Úsporné a zdravé bydlení v domě z cihel 

V porovnání s běžnými novostavbami představuje nízkoenergetický dům s masivní zděnou konstrukcí z cihel HELUZ FAMILY výraznou úsporu nákladů na vytápění. Má výborné tepelně akumulační vlastnosti, zajistí dostatečné zvukově izolační požadavky u vnitřního zdiva, bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu a zajišťuje uživatelům optimální mikroklima pro bydlení. Další výhodou je rychlé a jednoduché zdění jednovrstvého cihelného zdiva na tenkou spáru a dlouhá životnost stavby při minimálních nárocích na údržbu.

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode